Zapojili jsme se do projektu StartKa

Od ledna 2024 jsme se zapojili do projektu, pořádaného Paktem zaměstnanosti, StartKa - Start Kariéry v Plzeňském kraji, jehož cílem je řešit vysokou míru nedokončování studia, nesoulad mezi vystudovaným oborem a následným pracovním uplatněním a nezaměstnanost absolventů škol.  Nejen v rámci tohoto projektu nabízíme exkurze pro střední školy, stínování pro studenty poslední ročníků či placené stáže pro mladé lidi do 30 let věku. Tento projekt nám dává smysl. Pomáhá propojovat teoretické vzdělávání s praxí a umožňuje navazovat vztahy mezi zaměstnavateli a potenciálními uchazeči o práci.

Více informací nalezneš v sekci Nabídka práce / Studenti a absolventi.