Wabtec studie věnující se odpadnímu teplu a možnostem jeho využití

Systémy HVAC  (Heating, Ventilation and Air Conditioning  - Vytápění, větrání a klimatizace) jsou v dnešních tranzitních vlacích nezbytností, protože v létě udržují cestující v chladu a v zimě v teple. Věděli jste ale, že HVAC je druhým největším spotřebitelem energie v tranzitních vlacích? (Trakce je na prvním místě.) Může představovat 15-20 % energie spotřebované v dálkových vlacích a 40 % v regionálních vlacích.

Abychom tento problém vyřešili, zapojili se moji kolegové Kevin Knetsch a Matthew Maikel Heeland do studie s Markusem Kordelem z Německého centra pro letectví a kosmonautiku (DLR). Zvláštní pozornost v jejich studii věnují odpadnímu teplu a možnostem jeho využití namísto tradičních zdrojů energie. Společně analyzovali způsoby, jak snížit spotřebu energie na vytápění, větrání a klimatizaci při zachování komfortu cestujících.

Analýza odpadního tepla souvisí s projektem EU FCH2RAIL, jehož cílem je zvýšit dojezd autonomních vlaků prostřednictvím úsilí o zlepšení energetické účinnosti. Tým představí své výsledky na 4. mezinárodním železničním sympoziu v Cáchách, které se koná 22.-23. listopadu a které pořádá Eurailpress.

Společnost Wabtec Corporation opět Revolutionize The Way The World Moves.“

Filippo Scotti - President - Energy, Comfort and Access Group